• Theo dõi công ty:
 • enagic facebook
 • Các liên kết:
 • USA
 • Japan
 • taiwan
 • philippines
 • europe
 • singapore
 • korea
 • Thailand
 • malaysia
 • Indonesia
 • Brazil
 • Vietnam
 • Australia
 • ru
 • India
 • Mongolia
 • dubi

Sản phẩm

Sản phẩm > Phụ tùng > Phụ tùng để lấy mẫu

Phụ tùng để lấy mẫu

 • Bộ kiểm tra Clo

  Bộ kiểm tra Clo

  Chai 17 ML để thử clo.


  Giá: $250
 • Thang màu pH

  Thang màu pH

  Thang màu pH và thang đo mức Clo


  Giá: $25
 • Dung dịch thử pH

  Dung dịch thử pH

  10ml mỗi chai/ Thuốc thử dùng để đo mức ion hóa hidro trong nước


  Giá: $25
 • Dung dịch thử pH 500ml

  Dung dịch thử pH 500ml

  500ml mỗi chai 50% trong chai 10ml. Thuốc thử dùng để đo mức ion hóa hidro (pH) trong nước.


  Giá: $1125

Sản phẩm