• Theo dõi công ty:
 • enagic facebook
 • Các liên kết:
 • USA
 • Japan
 • taiwan
 • philippines
 • europe
 • singapore
 • korea
 • Thailand
 • malaysia
 • Indonesia
 • Brazil
 • Vietnam
 • Australia
 • ru
 • India
 • Mongolia
 • dubi

Sản phẩm

Sản phẩm > Phụ tùng > Danh mục sản phẩm và đĩa hướng d

Danh mục sản phẩm và đĩa hướng d

 • Danh mục sản phẩm - LeveLuk SD 501(Tiếng Anh)

  Danh mục sản phẩm - LeveLuk SD 501(Tiếng Anh)

  DANH MỤC QUẢNG CÁO GẤP BA

  DANH MỤC THÔNG TIN SẢN PHẨM (TIẾNG ANH) / Tiếng Indonesia / Tiếng Việt). Mô tả chi tiết ba đặc điểm riêng biệt của máy LeveLuk SD501, năm loại nước, cũng như các ứng dụng và chức năng của máy cho nhiều mục đích khác nhau.


  Giá: $8
 • Danh mục sản phẩm – Danh mục sản phẩm 3 trong 1

  Danh mục sản phẩm – Danh mục sản phẩm 3 trong 1

  Thông tin về 3 máy: DXII, JrII, Super501 trong một danh mục sản phẩm. Mô tả chi tiết ba đặc điểm riêng biệt của ba loại máy LeveLuk SD501, năm loại nước, cũng như các ứng dụng và chức năng của máy cho nhiều mục đích khác nhau.


  Giá: $8
 • Danh mục sản phẩm - Anespa (Tiếng Anh)

  Danh mục sản phẩm - Anespa (Tiếng Anh)

  DANH MỤC THÔNG TIN SẢN PHẨM GẤP BA (Tiếng Anh) / Tạo ra nước khoáng ion dịu nhẹ cho làn da và tóc, sử dụng sứ nhiều lớp đặc biệt và sợi carbon hoạt tính có chứa đá tourmaline.


  Giá: $8
 • 商品目錄LeveLuk Super 501 (chỉ có Tiếng Trung)

  商品目錄LeveLuk Super 501 (chỉ có Tiếng Trung)

  記載LEVELUK SUPER501的相關情報 

  標示SUPER501的性能以及( 還原水、淨水、酸性水、強酸水 ) 所呈現的效果。擁有7層+5層的電解槽,SUPER 501目錄說明具有豐富又簡單明瞭的設計。 (chỉ có Tiếng Trung)


  Giá: $8
 • Tiểu sử sơ lược tập đoàn Enagic

  Tiểu sử sơ lược tập đoàn Enagic

  Giới thiệu về Tập Đoàn Enagic cùng với thông tin của những chi nhánh khác.


  Giá: $20
 • Những lợi ích của nước Kangen

  Những lợi ích của nước Kangen

  DANH MỤC THÔNG TIN SẢN PHẨM GẤP BA (TIẾNG ANH)

  - Những lợi ích của nước Kangen

  - Giá trị của nước Axit 

  - Giá trị của nước Axit mạnh


  Giá: $10
 • Đĩa DVD về hệ thống 8 điểm của Enagic

  Đĩa DVD về hệ thống 8 điểm của Enagic

  Giải thích về hệ thống 8 điểm được cấp bằng sáng chế với 3 ngôn ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Trung phổ thông)


  Giá: $20
 • Sách hướng dẫn (Chỉ có Tiếng Trung, Tiếng Nhật) 

  Sách hướng dẫn (Chỉ có Tiếng Trung, Tiếng Nhật) 

   一本包含公司理念,銷售流程,水與人體知識,機件說明及還原水應用之小册子。  (chỉ có Tiếng Trung)


  Giá: $48
 • Đĩa DVD về Ukon

  Đĩa DVD về Ukon

  Giới thiệu về Ukon ở Okinawa Nhật Bản với phụ đề Tiếng Trung.

   


  Giá: $20
 • Tờ bướm về Ukon mới (chỉ có Tiếng Trung)

  Tờ bướm về Ukon mới (chỉ có Tiếng Trung)

  Mô tả về Ukon mới (chỉ có Tiếng Trung)


  Giá: $5
 • Bảng quảng cáo nước Kangen 1

  Bảng quảng cáo nước Kangen 1

  Bảng quảng cáo nước Kangen  Kích thước: 23"X120" HK$280  Kích thước: 15.2"X65" HK$150


  Giá: $280/$150
 • Bảng quảng cáo nước Kangen 2

  Bảng quảng cáo nước Kangen 2

  Bảng quảng cáo nước Kangen 2  Kích thước: 23"X120" HK$280  Kích thước: 15.2"X65" HK$150


  Giá: $280/$150
 • Áp phích cỡ A1 của máy SD501 bằng Tiếng Anh

  Áp phích cỡ A1 của máy SD501 bằng Tiếng Anh

  Áp phích cỡ A1 của máy SD501 bằng Tiếng Anh 594x840mm


  Giá: $80
 • Áp phích cỡ A1 của máy Anespa bằng Tiếng Anh

  Áp phích cỡ A1 của máy Anespa bằng Tiếng Anh

  Áp phích cỡ A1 của máy Anespa bằng Tiếng Anh 594x840mm


  Giá: $80
 • Bảng quảng cáo cuốn của máy SD501

  Bảng quảng cáo cuốn của máy SD501

  Kích thước: 80x200cm


  Giá: $200

Sản phẩm