• Theo dõi công ty:
 • enagic facebook
 • Các liên kết:
 • USA
 • Japan
 • taiwan
 • philippines
 • europe
 • singapore
 • korea
 • Thailand
 • malaysia
 • Indonesia
 • Brazil
 • Vietnam
 • Australia
 • ru
 • India
 • Mongolia
 • dubi

Phim

Phim

 • news

  Introduction of Kangen 8

  K8 Setting up the unit
  K8 Operating the unit
  K8 Replacing the water filter
  K8 E-Cleaning
 • news

  Quy trình sản xuất buồng điện phân

 • news

  Quy trình sản xuất bộ lọc nước

 • news

  Quy trình sản xuất nước Kangen

 • Đặc tính của nước

 • news

  Cách lắp ráp máy

 • news

  Cách vận hành máy

 • news

  Cách thay thế bộ lọc nước

 • news

  Cách vệ sinh máy với thiết bị vệ sinh E-Cleaner

 • news

  Cách sử dụng năm loại nước

 • news

  Cách lắp đặt và đặc tính của máy Anespa

Sản phẩm